Oy Termocal Ab Termax

utvecklar och tillverkar värmeprodukter för fastigheter. Vår produktionsanläggning ligger i Hangö. Värmeprodukterna är inhemska TERMAX-pannor och beredare, och produktionen startade 1991. Innan detta producerade produktionsanläggningen värmeprodukter mellan åren 1958-1991 (ETNA).

Importerade produkter är bl.a svenska Termax Osby och Termax Parca värmepannor.

Det betyder över 50 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av pannor. Oy Termocal Ab Termax är ett solitt bolag i inhemsk ägo.

Tillverkad i Finland